Quickscan

Voordat u een aanvraag indient bij het vfonds, raden wij u aan de quickscan te doen. Hiermee krijgt u een indruk of uw project in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie. Een positieve uitkomst van de quickscan betekent niet dat uw project ook altijd daadwerkelijk gesubsidieerd wordt.

Let op: vanaf heden zijn de aanvraagformulieren ook digitaal in te vullen en te versturen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u, als blijkt dat u een aanvraag kunt indienen, de juiste aanvraagformulieren ook hier downloaden.


Uw aanvraag moet in ieder geval voldoen aan de volgende punten:

  • Passen binnen de doelstellingen van het vfonds ('Erkenning en Waardering', 'Herinneren, Herdenken en Vieren', 'Vrede, Democratie en Rechtsstaat')
  • Voldoen aan de algemene criteria en aan de subsidierichtlijnen

Let op...

  • De aanvraag kan alleen worden ingevoerd via de speciale aanvraagformulieren
  • De aanvraag volgt een vooraf vastgestelde procedure die maximaal vier maanden in beslag neemt
  • De aanvraag kan alleen worden ingediend indien het project nog niet gestart is. 

Vraag A Opnieuw

Voor projecten die reeds van start zijn gegaan, kunt u geen aanvraag meer indienen.

Het project start voordat er een besluit genomen kan worden over de subsidietoekenning. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Ga verder, maar houdt er wel rekening mee dat de behandeltijd van uw aanvraag (maximaal) vier maanden kan zijn.


Vraag B

Het aandachtsgebied van uw aanvraag valt buiten de doelstellingen van het vfonds. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Het vfonds ondersteunt geen oprichtingen van nieuwe monumenten. Voor eventuele educatieve en/of communicatieve projecten rond een (nieuw) monument kan wel ondersteuning gevraagd worden. Het vfonds draagt niet bij aan het onderhoud van monumenten. Uitzonderingen hebben alleen betrekking op nationale monumenten.

Ga verder, tenzij uw aanvraag betrekking heeft op een lokale herdenking of viering. Het vfonds ondersteunt geen lokale herdenkingsactiviteiten/veteranendagen. Het vfonds ondersteunt ook geen (lokale) culturele activiteiten al dan niet in aansluiting op herdenkingactiviteiten.


Vraag C

Let op! Bij het indienen van het project moet u aantoonbaar maken dat dit het geval is. Hier wordt bij de beoordeling van het project naar gekeken.

Het vfonds financiert alleen projecten die wel vernieuwend of aanvullend zijn óf om hergebruik van materialen gaat. Het is zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.


Vraag D

Het vfonds is niet bedoeld voor ondersteuning van individuen of voor exploitatiekosten. Het is zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.


Vraag E

Het vfonds honoreert alleen aanvragen voor projecten die in het Koninkrijk der Nederlanden worden uitgevoerd. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.


Vraag F

Het vfonds treedt alleen op als medefinancier. Voor de uitvoering van uw project moet u dus ook andere financieringsbronnen aanboren. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Ga verder, maar het vfonds treedt alleen op als medefinancier. Slechts in uitzonderingsgevallen financiert het fonds meer dan 50% van de projectkosten. Wij raden u aan ook andere financieringsbronnen aan te boren.


Vraag G


Op basis van de beantwoording van de vragen lijkt uw project aan onze criteria te voldoen. Klik door naar het aanvraagformulier. Vul het formulier in en verstuur het met een uitgewerkt projectplan en begroting. Voor het opstellen van een deugdelijke begroting verwijzen wij u naar het onderdeel Aanvragen, richtlijnen op onze website. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet. Een positieve uitkomst van de quickscan betekent niet automatisch dat uw project ook daadwerkelijk gesubsidieerd wordt.

B.V.’s of N.V.’s zónder winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor bijdragen. Maak gebruik van het aanvraagformulier en stuur dit met een projectplan en begroting in. Het vfonds geeft geen bijdragen aan commerciële organisaties

Het vfonds neemt alleen aanvragen van rechtspersonen in behandeling. Het is zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.