Quickscan

Voordat u een aanvraag indient bij het vfonds, raden wij u aan de quickscan te doen. Hiermee krijgt u een indruk of uw project in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie. Een positieve uitkomst van de quickscan betekent niet dat uw project ook altijd daadwerkelijk gesubsidieerd wordt.

Let op: vanaf heden zijn de aanvraagformulieren ook digitaal in te vullen en te versturen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u, als blijkt dat u een aanvraag kunt indienen, de juiste aanvraagformulieren ook hier downloaden.


Uw aanvraag moet in ieder geval voldoen aan de volgende punten:

  • Passen binnen de doelstellingen van het vfonds ('Erkenning en Waardering', 'Herinneren, Herdenken en Vieren', 'Vrede, Democratie en Rechtsstaat')
  • Voldoen aan de algemene criteria en aan de subsidierichtlijnen

Let op...

  • De aanvraag kan alleen worden ingevoerd via de speciale aanvraagformulieren
  • De aanvraag volgt een vooraf vastgestelde procedure die maximaal vier maanden in beslag neemt
  • De aanvraag kan alleen worden ingediend indien het project nog niet gestart is. 

Vraag A Opnieuw

Het spijt ons, voor projecten die reeds van start zijn gegaan, kunt u geen aanvraag meer indienen.

Het spijt ons, het project start voordat er een besluit genomen kan worden over de subsidietoekenning.

Ga verder, maar houdt er wel rekening mee dat de behandeltijd van uw aanvraag (maximaal) vier maanden kan zijn.


Vraag B

Het aandachtsgebied van uw aanvraag valt buiten de doelstellingen van het vfonds. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Ga verder, tenzij uw aanvraag betrekking heeft op monumenten. Het vfonds ondersteunt geen oprichtingen van nieuwe monumenten. Voor eventuele educatieve en/of communicatieve projecten rond een (nieuw) monument kan wel ondersteuning gevraagd worden. Het vfonds draagt niet bij aan het onderhoud van monumenten. Uitzonderingen hebben alleen betrekking op nationale monumenten.

Ga verder, tenzij uw aanvraag betrekking heeft op een lokale herdenking of viering. ondersteunt geen lokale herdenkingsactiviteiten/veteranendagen. Het vfonds ondersteunt ook geen (lokale) culturele activiteiten al dan niet in aansluiting op herdenkingactiviteiten. Het vfonds ondersteunt het Nationaal Comitié 4 en 5 mei in verband met Bevrijdingsdag. Het Comité wendt deze bijdrage aan ten behoeve van de provinciale Bevrijdingsfestivals en nationale communicatieve projecten. Het vfonds draagt om deze reden niet bij aan lokale 5 mei activiteiten.


Vraag C

Het vfonds is niet bedoeld voor ondersteuning van individuen of voor requliere exploitatiekosten. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Het vfonds draagt niet bij in structurele exploitatiekosten. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.


Vraag D

Het vfonds honoreert alleen aanvragen voor projecten die in Nederland worden uitgevoerd. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.


Vraag E

Het spijt ons, maar het vfonds treedt alleen op als medefinancier. Voor de uitvoering van uw project moet u dus ook andere financieringsbronnen aanboren. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Ga verder, maar het vfonds treedt alleen op als medefinancier. Slechts in uitzonderingsgevallen financiert het fonds meer dan 50% van de projectkosten. Wij raden u aan ook andere financieringsbronnen aan te boren.


Vraag F


Op basis van de beantwoording van de vragen lijkt uw project aan onze criteria te voldoen.
Klik door naar het aanvraagformulier. Vul het formulier in en verstuur het met een uitgewerkt projectplan en begroting. Voor het opstellen van een deugdelijke begroting verwijzen wij u naar het onderdeel Aanvragen, richtlijnen op onze website. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet. Een positieve uitkomst van de quickscan betekent niet dat uw project ook daadwerkelijk gesubsidieerd wordt..

Uitgevers en producenten kunnen in aanmerking komen voor bijdragen.
Maak gebruik van het aanvraagformulier en stuur dit met een projectplan en begroting in. Het vfonds geeft geen bijdragen aan commerciële producties.

Het spijt ons, het vfonds neemt alleen aanvragen van rechtspersonen in behandeling.
Uw aanvraag wordt waarschijnlijk niet gehonoreerd.