Goed Geld Gala

01/04/2011

vfonds ontvangt kleine 8 miljoen van BGL

Op donderdag 10 februari jl. vond het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij plaats in Singer Laren. In totaal keerde de BankGiro Loterij bijna 60 miljoen euro uit aan 57 (culturele) instellingen, waaronder het vfonds.

De belangrijkste inkomstenbron van het vfonds is de bijdrage van de BankGiro Loterij. In 2010 bedroeg deze € 7.955.340,- Boudewijn Poelmann van de BankGiro Loterij benadrukte het belang van het thema 'Vrijheid' in zijn speech. Dit thema sluit uiteraard precies aan bij de doelstellingen van het vfonds.

Een welkome aanvulling op bovenstaand bedrag bieden de inkomsten uit de Lotto. Uit alle inkomsten subsidieert het vfonds vele organisaties en projecten, onder voorwaarde dat die passen binnen de doelstellingen van het vfonds.

Als tegenprestatie aan de Loterijen verzoekt het vfonds de ondersteunde projecten in communicatie-uitingen te vermelden dat het betrokken project (mede) tot stand kon komen dankzij de opbrengsten van de loterijen.

De afdracht (de helft van de totale inleg van bijna 120 miljoen euro) is bijeengebracht door bijna 750.000 deelnemers van de BankGiro Loterij.