Forse investeringen voor Zorglijn bij uitzendingen Politiemedewerkers

04/07/2011

Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg – vfonds- wil de komende jaren investeren in de erkenning en nazorg van politiemedewerkers. Daarbij gaat het vooral om een goede zorglijn voor uitgezonden politiemedewerkers zoals nu naar Afghanistan.

Het vfonds heeft in de afgelopen jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd voor erkenning en nazorg voor militairen en marechaussees. Daarmee heeft met name Stichting de Basis in Doorn zich kunnen ontwikkelen tot een professionele organisatie die zich richt op zorg en hulp voor veteranen. In toenemende mate richt De Basis zich ook op andere groepen die te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen. Nu er een nationale Veteranenwet komt zal de professionalisering alleen maar toenemen en verbeteren. En dat juicht het vfonds zeker toe.

Mede gelet op de ontwikkeling van een Nationale Politie wil het vfonds dus ook uitgezonden politiepersoneel graag helpen bij de totstandkoming van een goede zorg- en nazorglijn. Daar is alle reden toe om dat er dit moment veel te weinig landelijke regie is voor deze groep politiemedewerkers.

“Het vfonds is zonder meer bereid goede initiatieven, ook vanuit de politieveteranen, te steunen waarbij we zeker niet de rol van de werkgever gaan overnemen. Die blijft recht overeind”, aldus Ton Heerts directeur van het vfonds.